PRUDUCTS

产品中心
 • 轻触开关给生活带来便利基础使用常识
 • 轻触开关合理化设计硅胶按键轻触开关的优势
 • 检测防水轻触开关简析轻触开关常见故障
 • 轻触开关的防水等级检测及优势分析
 • 贴片轻触开关应用广泛轻触开关很重要
 • 按键开关
  你现在的位置:首页 >> 产品中心 >>  按键开关
  • PB-22D68

   Size:5.8*5.8

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E72

   Size:7.0mm*7.0mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E62

   Size:5.8mm*5.8mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E61

   Size:5.8mm*5.8mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E60

   Size:5.8mm*5.8mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E86

   Size:8.5mm*8.5mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-42E01

   Size:13.1mm*8.5mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E70

   Size:7.0mm*7.0mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-22E33

   Size:12.3mm*11mm

   Rating:DC 30V 10mA

  • PB-11E01

   Size:14.9mm*12.0mm

   Rating:DC 30V 10mA

  版权所有 德艺隆精密工业股份有限公司